Ministerul Educatiei pune la bataie burse de studii si de cercetare in strainatate

Informaţii privind ofertele pentru anul academic 2014/2015 (condiţii de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul şi tipul burselor oferite etc.) se găsesc pe site-ul www.roburse.ro, la secţiunea Concursuri.
REPUBLICA ARMENIA (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 11.03.2014):

 • 3 burse pentru studii de licenţă;
 • 3 burse pentru studii de masterat;
 • 2 burse pentru studii de doctorat.

REPUBLICA AZERBAIDJAN (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 11.03.2014):

 • 3 burse pentru studii complete universitare sau postuniversitare;
 • 2 burse pentru studii de doctorat;
 • 30 luni-bursă pentru stagii de specializare ştiinţifică, în stagii de 3-9 luni;
 • 3 burse cursuri de vară de limbă, literatură şi civilizaţie.

REPUBLICA BULGARIA:

 • câte 5 burse pentru studii de licenţă, masterat sau doctorat, pe bază de reciprocitate;
 • 20 luni de bursă pentru stagii de specializare postuniversitară sau universitară, fracţionabile pe durate de la 2 la 9 luni, pe bază de reciprocitate;
 • până la 10 locuri, la cursurile de limbă, literatură şi civilizaţie, pentru studenţii şi specialiştii filologi de la specialităţile de limbă şi literatură bulgară din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 15.01.2014, pentru studii universitare de doctorat şi pentru stagiile de specializare şi 01.04.2014, pentru studii complete şi cursuri de vară.

REPUBLICA CEHĂ (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 15.01. 2014):

 • 27 de luni de bursă (fracţionabile pe durate de 2 – max.9 luni) pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ superior de stat;
 • 4 locuri la cursurile de vară de studii slave din Republica Cehă.

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 24.02.2014):

 • până la 24 de persoane anual pentru studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat şi programe de studii postuniversitare de tip specializare;
 • 5 burse anual la cursurile de vară de limbă, literatură şi civilizaţie chineză.

REPUBLICA CROAŢIA (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 12.02.2014):

 • 2 burse de studii complete de limbă şi literatură croată sau alte studii din domenii semnificative pentru păstrarea identităţii culturale a croaţilor din România;
 • 15 burse la cursuri de vară profesorilor aparţinând minorităţii naţionale croate din România;
 • 2 burse de un semestru pentru studenţii care studiază limba croată;
 • 2 burse pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură şi cultură croată.

REPUBLICA ELENĂ (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 12.02.2014):

 • 3 burse, cu durata de 10 luni fiecare, pentru un ciclu complet de studii universitare ;
 • 1 bursă de 10 luni pentru studii postuniversitare sau de cercetare; candidaţii trebuie să cunoască limba greacă şi să fi fost admişi la un program postuniversitar;
 • 3 burse pentru cursuri de vară de limbă, literatură şi cultură.

REPUBLICA INDIA:

 • 2 burse pentru studii de licenţă;
 • 3 burse pentru studii de masterat şi / sau doctorat;
 • 2 burse în vederea participării la cursurile de vară de limbă, cultură şi civilizaţie (durata: 3 – 4 săptămâni).

(Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 15.01.2014)

REPUBLICA KAZAHSTAN (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 11.03.2014):

 • 1 persoană pentru ciclul I – studii de licenţă;
 • 2 persoane pentru ciclul II – masterat;
 • 2 persoane pentru ciclul III – doctorat.

KUWAIT (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 12.02.2014):

 • Părţile încurajează schimbul de burse între instituţiile de învăţământ superior din cele două state.

REPUBLICA MOLDOVA (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 24.03.2014):

 • 100 de locuri de studii cu bursă şi plata taxelor de şcolarizare pentru studii superioare de licenţă;
 • 50 locuri de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pentru studii superioare de masterat ;
 • 50 locuri cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pentru studii superioare de doctorat ;
 • 100 de luni bursă pentru mobilităţi academice, stagii de practică, stagii de documentare la elaborarea tezelor de licenţă, masterat şi de doctorat şi stagii de formare – specializare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, universitar şi de cercetare.

FEDERAŢIA RUSĂ (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 24.03.2014):

 • până la 10 persoane la studii complete;
 • până la 8 persoane la doctorantură / aspirantură;
 • până la 5 persoane la cursuri de specializare profesională suplimentară, pe termen de până la 6 luni fiecare;
 • până la 15 studenţi, cercetători şi cadre didactice la cursurile de vară de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie rusă;
 • până la 40 de studenţi filologi, care studiază limba rusă, în stagii pe specialitatea „limba şi literatura rusă”, precum şi un profesor însoţitor, pe o perioadă de până la 4 luni;
 • până la 40 de specialişti şi profesori de limbă şi literatură rusă, dintre care până la 10 profesori din instituţiile de învăţământ superior şi 30 de profesori din unităţi şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru specializare pentru o perioadă de până la 4 săptămâni;
 • până la 10 cadre didactice din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, în care se studiază limba rusă maternă, la cursuri de specializare pentru o perioadă de până la 14 zile;
 • până la 10 persoane ce locuiesc în România şi care se consideră, conform originii lor, că aparţin minorităţii ruse, pentru studii în instituţii de învăţământ superior ale Federaţiei Ruse.

REPUBLICA SERBIA (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 15.01.2014):

 • 2 burse, pentru studii universitare complete sau parţiale (cu durata între 3 şi 9 luni);
 • până la 20 de luni de bursă, cu durata între 3 şi 9 luni, pentru specializare, studii postuniversitare şi doctorat;
 • până la 5 burse pentru iugoslaviştii români şi studenţii din iugoslavistică, la Centrul Internaţional de Slavistică din Belgrad, în vederea participării la Conferinţa slaviştilor de la Belgrad;
 • Pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale sârbe din România, respectiv minorităţile române din republica Serbia, părţile vor primi la studii, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile fiecăreia dintre ele, în cursul derulării următorului program:
  • până la 5 persoane pentru învăţământul preuniversitar;
  • până la 10 persoane pentru studii complete sau parţiale în învăţământul superior;
  • până la 3 persoane pentru doctorat;
  • până la 20 de luni-bursă pentru specializare pe perioade de câte 3 – 6 luni fiecare.

TURKMENISTAN (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 11.03.2014):

 • până la 25 burse pentru studii universitare de licenţă şi de masterat;
 • până la 2 burse pentru studii de doctorat;
 • până la 3 burse pentru stagii de specializare pentru profesori, cu durata de un an academic;
 • până la 3 burse pentru stagii de specializare pentru studenţi, cu durata de până la un an academic.
 • 2 locuri pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură şi civilizaţie.

Descarcă de aici formularul de înscriere la concursul naţional pentru acordarea unei burse.

Picture of prinGalati

prinGalati

Adauga Comentariu

E-mailul dvs. este în siguranță la noi.

ALȚII AU CITIT ȘI...

Sign In Prin Galati

Autentificare sau înregistrare prin utilizarea contului dvs. social nu este activă.

sau

Vei primi detalii contului pe email.

Resetati Parola